Logo KRSD

Reglement en voorwaarden
Voor onze organisatie

Het KRSD wil zo goed mogelijk georganiseerd zijn en professionals optimaal van dienst zijn bij hun professionele ontwikkeling. Gaat er iets fout, dan is er de klachtenregeling om direct bij te sturen.

Bij een goede organisatie hoort verder dat de bevoegdheden en rollen van het College van Belanghebbenden en de Commissie Conformiteitsbepaling vastliggen in reglementen. Ook die vind je hieronder.