Logo KRSD

Voor opleiders

We zijn altijd op zoek naar opleidingen waarmee uitvoerend professionals in het publiek sociaal domein zich verder kunnen ontwikkelen. Past jullie opleiding binnen ons aanbod? Dan kun je die mogelijk aanbieden via ons platform.

Vul daarvoor het formulier in. We laten je zo snel mogelijk weten of we de opleiding aan ons aanbod toevoegen.

Een opleiding of activiteit moet de professional helpen te voldoen aan het beroepscompetentieprofiel. We bieden zowel geaccrediteerde als niet geaccrediteerde opleidingen aan. Voor de professional die op weg is naar certificering is een geaccrediteerde opleiding van extra waarde. (Accreditatie-instellingen: CPION, NLQF, Cedeo, NRTO, SER, CRKBO, NVAO)

De kosten voor het opnemen van opleidingen op ons platform zijn 50 euro per opleiding(svariant) per jaar.