Logo KRSD

Reglement en voorwaarden

Het KRSD legt de kwaliteit en ontwikkeling vast van professionals in het publiek sociaal domein. Het is belangrijk dat we dat transparant, eenduidig en juridisch correct doen. Hier lees je welke reglementen en voorwaarden gelden voor deelnemers en onze eigen organisatie.