Logo KRSD

Veelgestelde vragen

Wie betaalt de deelnamekosten?

De kosten van deelname aan het KRSD - 95 euro per jaar - betaal je in principe zelf. Voor sommige van onze deelnemers betaalt de werkgever. Bij de inschrijving kun je aangeven naar welk adres en organisatie we de factuur kunnen sturen.

Voor Ingrado-leden betaalt Ingrado de deelnamekosten voor 2021 voor leden die al in het LKLR stonden geregistreerd.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van mijn portfolio?

Op deze website zijn een aantal tutorials beschikbaar. Je kunt ook altijd hulp vragen door een mail te sturen naar contact@krsd.nl. We helpen je graag.

Kan iedereen mijn portfolio zien?

Dat bepaal je zelf. Je kunt bij je portfolio aangeven voor wie deze informatie zichtbaar is. Je kunt informatie bijvoorbeeld tijdelijk openstellen voor een nieuwe werkgever.

Kan ik me inschrijven voor een opleiding, ook als ik niet in het KRSD sta ingeschreven?

Ja hoor, dat kan. Je kunt een inlog aanmaken voor het opleidingsplatform. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Via het platform kun je je via de aanbieders van de opleidingen inschrijven.

Kan ik opleidingen in mijn portfolio opnemen die niet in het opleidingsaanbod staan?

Ja, dat kan! Let op: het is belangrijk om aan te geven of het om een geaccrediteerde opleiding gaat of niet. Dus of een opleiding een keurmerk heeft zoals: NVAO, CPION, CRKBO enz.

Telt 'informeel leren', zoals collegiale intervisie, ook mee voor mijn certificering?

Ja, dat telt mee! Het gaat dan om uren die je besteedt aan je inhoudelijke ontwikkeling en beroepsvorming. Het lezen van vakliteratuur, het bijwonen van een congres en intervisiegesprekken bijvoorbeeld. Maar ook weer niet alle activiteiten die je naast het uitoefenen van je functie onderneemt, vallen daaronder. Het lezen van nieuwsbrieven of organisatie en/of uitvoeren van een project horen bij je werk en zijn niet specifiek gericht op jouw persoonlijke professionalisering. Natuurlijk is er een grijs gebied. Daarom gebeurt de uiteindelijke beoordeling van je dossier voor certificering - en dus acceptatie van deze 'informele' leeractiviteiten - door de Commissie Conformiteitsbepaling.

Ik heb certificering aangevraagd, maar nu is mijn dossier geblokkeerd en kan ik geen opleidingen toevoegen. Hoe komt dat?

We ‘bevriezen’ tijdelijk je dossier, zodat de Commissie Conformiteitsbepaling kan beoordelen of het aan de eisen voldoet op het moment van aanvragen. Zodra je certificering is goedgekeurd, zetten we je dossier weer open. Goed om te weten: de commissie komt elke eerste week van het kwartaal bij elkaar. Dus vlak daarna krijg je de uitslag én kun je weer met je dossier aan de slag.

Wat telt mee als permanente educatie in de vrije ruimte?

Als je gecertificeerd wilt worden als Professional Publiek Sociaal Domein, moet je KRSD-dossier minimaal 96 uren bevatten. Daarvan moeten minstens 24 uur besteed zijn aan geaccrediteerde opleidingen*. De rest is vrije ruimte. Wil je gecertificeerd blijven? Dan kun je na drie jaar herregistratie aanvragen. In die drie jaar moet je weer 96 uren aantoonbaar besteed hebben aan permanente educatie (24 uur geaccrediteerde opleidingen, 72 uur vrije ruimte).
* Geaccrediteerd door: CPION, NLQF, Cedeo, NRTO, SER, CRKBO of NVAO

Wat telt mee als permanente educatie?
Naast de geaccrediteerde opleidingen gaat het dus om 72 uren die je mag opvoeren als vrije ruimte. Het moet daarbij gaan om deskundigheidsbevordering. Om activiteiten waarmee jij je professionaliteit verder ontwikkelt. In het reglement Persoonscertificering staat: ‘verkrijgen van vaardigheden en kennis c.q. het ontwikkelen en/of overdragen van kennis in het vakgebied Publiek Sociaal Domein’.

Dat is dus bijvoorbeeld:

  • het bestuderen van vakliteratuur
  • het deelnemen aan een workshop
  • het volgen van een webinar
  • het houden van intervisiegesprekken
  • actief deelnemen aan online communities

Hoeveel uren is een opleidingsactiviteit in de vrije ruimte waard?

Voor de urentelling geldt dat je het aantal uren opvoert dat je werkelijk – en redelijkerwijs – besteed hebt aan de activiteit. Voor opleidingen tel je dus het aantal lesuren, maar je mag daarbij ook de uren zelfstudie optellen en het afleggen van een eventuele toets. Bij veel opleiding staat de studiebelasting vermeld. Dat aantal uren neem je over.

Staat er geen studiebelasting vermeld, dan is dit de richtlijn:

  • Workshop van een dagdeel: 4 uur
  • Training van twee dagen: 16 uur

(Evt. lunch en pauzes compenseren evt. voorbereidingstijd)

Voor het lezen van vakliteratuur is het systeem van ECTS – waarop onze urentelling gebaseerd is – strenger: voor het lezen van een flink(!) studieboek mag je een uur aan je dossier toevoegen. https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-guide/index_en.htm

Hoe toon ik aan dat ik in mijn vrije ruimte activiteiten onderneem - anders dan opleidingen - die bijdragen aan mijn ontwikkeling?

Op je registratieformulier vrije ruimte beschrijf je de activiteit en geef je aan hoeveel uren je eraan besteed hebt. Vervolgens is een handtekening nodig van een referent, dus iemand die kan verklaren dat je de activiteit hebt uitgevoerd. Bijvoorbeeld de organisator van de activiteit, een leidinggevende of een collega. Als zo’n verklaring niet mogelijk is, geef dan aan waarom niet en onderteken zelf. De Commissie Conformiteitsbepaling bepaalt uiteindelijk of alle opgegeven uren in de vrije ruimte inderdaad toegelaten worden. De Commissie Conformiteitsbepaling baseert zich op het ECTS (beschreven in de ECTS users guide van de Europese Commissie).