Logo KRSD

Over KRSD

Het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) is de plek waar je vastlegt én aan anderen laat zien welke expertise je in de loop van je carrière hebt opgebouwd, als uitvoerend professional publiek sociaal domein. Je vindt hier ook opleidingen, trainingen en andere mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Als uitvoerend professional in het publiek sociaal domein ben je met die ontwikkeling immers nooit klaar.

Waarom een Kwaliteitsregister Sociaal Domein?

Als uitvoerders in het publiek sociaal domein hebben we te maken met uiteenlopende vraagstukken en complexe wet- en regelgeving. Gelukkig weten we vanuit onze professionaliteit wat nodig is om de burger te helpen. Die professionaliteit maken we met dit kwaliteitsregister inzichtelijk. Voor onszelf, maar ook voor werkgevers en de wetgever. Het Kwaliteitsregister draagt bij aan de ontwikkeling, de kwaliteit en de maatschappelijke erkenning van onze beroepsgroep. Daarnaast helpt het jou als professional richting te geven aan je persoonlijke leer- en opleidingsportfolio. Het is een bron van inspiratie en daagt je uit om altijd te blijven leren.

Voor wie is dit kwaliteitsregister?

Voor alle uitvoerende professionals aan de publieke kant van het sociaal domein die een wettelijke taak uitvoeren: bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen, leerplicht, voortijdig schoolverlaten, schuldhulpverlening, Wmo of jeugdzorg. Je kunt deelnemen aan dit register als je in loondienst bent bij een gemeente of andere publieke organisatie, maar ook als zzp'er of als je gedetacheerd bent.

Hoe onderscheid jij je met het KRSD?

Als continu lerende én gecertificeerde professional ben je veel waard. Voor je werkgever, opdrachtgever, maar zeker ook voor de burgers die je ondersteunt. Dit kwaliteitsregister geeft je de mogelijkheid om je te laten certificeren en je expertise zichtbaar te maken met een erkend keurmerk. Met de opleidingen die we aanbieden kun je je bovendien verder ontwikkelen en investeren in jezelf als professional.

Wat mag je van het KRSD verwachten?

Dit kwaliteitsregister draait om jou. Als je bent gecertificeerd, voldoe je aan de normen van het beroep van uitvoerend professional in het publiek sociaal domein. De gestelde normen zijn te allen tijde actueel en worden erkend door het beroepenveld. De waarde van je certificaat is geborgd door het College van Belanghebbenden en de Commissie Conformiteitsbepaling van dit register.

Je mag daarnaast verwachten dat we doorlopend werken aan gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Je kunt eenvoudig je portfolio aanmaken, keuzes maken voor je ontwikkeling en je resultaten vastleggen. Je bepaalt zelf in welke mate je portfolio zichtbaar is voor anderen.

Wat kost deelname aan het KRSD?

De kosten van deelname aan het KRSD bedragen 95 euro (vrij van BTW) per jaar, die betaal je in principe zelf. Het kan zijn dat jouw werkgever deze kosten betaalt. Controleer dat dan even. Bij de inschrijving kun je aangeven naar welk adres en organisatie we de factuur kunnen sturen.

Hoe verloopt het proces van registratie tot certificatie?

Jij als professional schrijft je in bij het KRSD. Nadat jouw aanmelding is voltooid krijg je toegang tot jouw persoonlijke portofolio. In dit portofolio kan jij jouw activiteiten en ontwikkeling bijhouden. De activiteiten kunnen geaccrediteerde opleidingen zijn, maar ook deskundigheid bevorderende activiteiten die onder vrije ruimte vallen. Je kan activiteiten vinden in het academieportal van het KRSD, maar ook activiteiten die niet in het academieportal staan kunnen meetellen in jouw portofolio. Wanneer je 96 educatie-uren hebt gevolgd (24 geaccrediteerd, 72 vrije ruimte) kan jij je certificering aanvragen vanuit je digitale portfolio. De Commissie van Conformiteitsbepaling controleert deze aanvraag. Voldoe je aan alle eisen? Je bent nu een gecertificeerd professional in het publiek sociaal domein! Jij krijgt van ons een certificaat en keurmerk toegestuurd. Om gecertificeerd te blijven is elke drie jaar herregistratie nodig. In die drie jaar moet je dan weer aantoonbaar 96 opleidingsuren gevolgd hebben. Voor een visual van de stappen van registratie tot certificatie klik hier.