Logo KRSD
26-01-2021

“We willen dit beroep de status geven die het verdient”

Hartstikke trots zijn ze, Ido van der Meulen en Carry Roozemond, op het nieuwe kwaliteitsregister: Kwaliteitsregister Sociaal Domein, kortweg KRSD. Waarom was het eigenlijk nodig dat dit register voor professionals in het publiek sociaal domein er kwam? Wat gaat het opleveren voor een individuele professional? En voor het sociaal domein als geheel? Ido en Carry doen dat graag uit de doeken.

 Ido van der Meulen is directeur-bestuurder van SAM – beroepsvereniging voor uitvoerend professionals in het publiek sociaal domein – en KRSD. Carry Roozemond is directeur-bestuurder van Ingrado, beroepsvereniging voor leerplicht en RMC- functionarissen.

‘Word je beste professionele zelf. Laat je inspireren en uitdagen’ zo staat te lezen op krsd.nl. En: ‘Maak deel uit van een professionele gemeenschap. Samen bouwen we een stevige beroepsgroep’. Dat belooft wat! “We beloven inderdaad nogal wat,” bevestigt Ido, “En dat moet ook. Als je je vak serieus neemt en een beroep op de kaart wilt zetten, dan hoort daar een register bij. We willen dit beroep de status geven die het verdient.”

Wettelijke taak

Het KRSD is er voor alle uitvoerende professionals aan de publieke kant van het sociaal domein die een wettelijke taak uitvoeren. Bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen, leerplicht, voortijdig schoolverlaten, schuldhulpverlening, Wmo en jeugdzorg. Je kunt deelnemen aan dit register als je in loondienst bent bij een gemeente of andere publieke organisatie, maar ook als zzp’er of als je gedetacheerd bent.

Gedragen norm

Het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) maakt transparant welke eisen, normen en waarden bij het vak horen van uitvoerend professional in het publiek sociaal domein. “Maar we maken dus ook zichtbaar wie er aan die eisen voldoen,” vult Ido aan. Wie bepaalt die eisen? “Die bepaalt het beroepenveld zelf, samen met werkgevers, bestuursleden en wetenschappers. Als beroepsvereniging heeft SAM met al die partijen samen een beroepsstatuut en een competentieprofiel opgesteld. Het is dus een gedragen norm.”

In ontwikkeling blijven

Minstens zo belangrijk als de registratiefunctie is de mogelijkheid die het register biedt om je als professional te blijven ontwikkelen, benadrukken Ido en Carry. Carry: “Onze beroepsgroep – de leerplichtfunctionarissen – moet sowieso hun boa-bevoegdheid blijven verversen, maar het vak behelst natuurlijk veel meer: hoe voer je gesprekken met jongeren? Hoe ga je om met jongeren met een andere culturele achtergrond?” Ido vult aan: “Bovendien kunnen met veranderende wetgeving ook de eisen van je functie veranderen. Dat geldt voor alle professionals in het sociaal domein en daarbij willen we hen via dit register ondersteunen.”

Niet vanzelf

Carry erkent dat de dagelijkse praktijk weerbarstig is. “Natuurlijk, ‘een leven lang leren’ klinkt prachtig, maar als je dagelijks bezig bent je werk zo goed mogelijk te doen, is het volgen van een opleiding een hele stap.” Hoe krijg je mensen dan toch zover dat ze met hun professionele ontwikkeling aan de slag gaan? Carry: “Professionals, maar ook de werkgevers moeten verleid worden. Dat krijgt SAM met dit register ongetwijfeld voor elkaar.” Ido: “De opleidingen sluiten aan op de dagelijkse praktijk, zodat de meerwaarde direct duidelijk is.”

Opleidingsplatform

“Het gaat dus zeker niet alleen om het registreren,” benadrukt Ido. “We bieden professionals een gids om zich te ontwikkelen. Zodat ze keuzes kunnen maken in hun loopbaan. Daarom hebben we er een opleidingsplatform aan gekoppeld. Zo creëren we echt toegevoegde waarde. Ons oude register – het Leerregister van de BVK (Beroepsvereniging Klantmanagers) – was veel vrijblijvender. Het KRSD heeft een hogere ambitie: met dit nieuwe register committeer je je echt aan de ontwikkeling van je loopbaan.”

Een breed register

Carry vertegenwoordigt een specifieke groep binnen het sociaal domein, waarvoor al een register bestond, het LKLR. Toch besloot ze aan te haken toen ze hoorde dat SAM bezig was met dit ‘brede’ register voor alle uitvoerend professionals in het sociaal domein. “Daarvoor is een praktische reden,” legt ze uit. Het was voor ons lastig om grotere opleidingsaanbieders aan ons te binden. Omdat ons ‘klantenpotentieel’ voor hen te klein was.“

Netwerk

Bovendien ziet Carry dat er binnen het sociaal domein steeds meer samengewerkt wordt: “Onze leden, leerplicht- en RMC-functionarissen in de gemeente, werken steeds vaker samen met Werk en Inkomen en met welzijns-collega’s bijvoorbeeld. We geven met zijn allen inhoud aan dat sociale domein. Je wilt elkaar dus ook tegenkomen tijdens opleidingen.” Ido vult aan: “Zo werken we aan een breed netwerk en aan een zo hoog mogelijke professionele standaard binnen het hele publiek sociaal domein. Dát is onze ambitie.”