Logo KRSD
02-02-2023

Ingrado omarmt het KRSD als mooi middel voor persoonlijke ontwikkeling

Partner Ingrado aan het woord

Ingrado is de brancheorganisatie voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten en staat voor de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling. Als organisatie is Ingrado vanaf het begin betrokken bij het KRSD. De leden van Ingrado zijn bekend met certificatie via een eerder register. Velen zijn dan ook begin 2021 overgestapt naar het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD).

Waarom KRSD

De bestuurder van Ingrado, Corien van Starkenburg, hecht veel belang aan de registratie en certificering van de professionals die werken in het veld van leerplicht en voortijdig schoolverlaten:  “Wij omarmen het KRSD als middel om professionals te ondersteunen in hun ontwikkeling. Professioneel handelen vraagt immers om onderhoud. Het kwaliteitsregister draagt bij aan de ontwikkeling, de kwaliteit en de maatschappelijke erkenning van onze beroepsgroep. Het KRSD vormt daarbij een concrete stimulans, zeker in combinatie met het Moreel Kompas dat Ingrado samen met RMC consulenten[1] heeft ontwikkeld.”

Ook leerplichtambtenaren zijn enthousiast. Marion van den Ham uit Haarlem zegt: “Het KRSD heeft voor mij een meerwaarde omdat er zoveel leerzaam en goed opgezet cursusmateriaal in te vinden is. Hierdoor blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. Een tip voor als je mee wilt doen: registreer in het KRSD-register wanneer je welke cursus, training of workshop hebt gedaan. Hierdoor bouw je al vrij snel een portfolio op”.

Het Programma vakmanschap van Ingrado biedt divers ontwikkelaanbod dat ook is opgenomen in het opleidingsaanbod van het KRSD. Dit aanbod wordt steeds aangevuld, mede op basis van de actualiteit.

Roadshow

Het afgelopen jaar heeft Ingrado veel energie gestoken in het bekend maken van het register via een roadshow langs diverse leerplicht- en RMC teams in het land. Dit leverde goede gesprekken op over het belang van registratie in het KRSD. Ook al is het ieders eigen keuze om zich aan te sluiten bij het KRSD, we zien dat het gesprek leidt tot enthousiasme en soms hele teams die besluiten om zich te registreren. Een veelgehoord voordeel is de kruisbestuiving met andere vakdisciplines uit het sociaal domein. Je ziet dat de professionals met dezelfde problematiek te maken hebben, en elkaar dus kunnen versterken.

Ook in 2023 gaan we door met deze rondgang langs de teams in het land.

Handreiking

Omdat er nog veel vragen waren over de werking van het KRSD heeft Ingrado een handreiking ‘Het KRSD in de praktijk’ geschreven. In deze handreiking vind je alle informatie over de manier van registreren, praktijkvoorbeelden, veel gestelde vragen en een overzicht van de kosten en baten.

Het KRSD in de praktijk dec 2022 – Ingrado.

[1] RMC consulenten houden zich bezig met voortijdig schoolverlaten onder jongeren van 18 jaar en ouder.