Logo KRSD

Over KRSD
Voor wie is dit kwaliteitsregister?

Voor alle uitvoerende professionals aan de publieke kant van het sociaal domein die een wettelijke taak uitvoeren: bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen, leerplicht, voortijdig schoolverlaten, schuldhulpverlening, Wmo of jeugdzorg. Je kunt deelnemen aan dit register als je in loondienst bent bij een gemeente of andere publieke organisatie, maar ook als zzp'er of als je gedetacheerd bent.