Logo KRSD

Opleidingsaanbod

De opleidingen die je hier vindt, zijn speciaal ontwikkeld en geselecteerd voor jou als professional in het publiek sociaal domein. Dat kunnen trainingen of bijeenkomsten zijn, maar ook e-learning, podcasts, video-feedback, etc.

Ze zijn ontwikkeld of samengesteld door SAM ( beroepsvereniging voor uitvoerend professionals in het publiek sociaal domein), Ingrado (beroepsvereniging voor leerplichtambtenaren) en opleiders die al langer in het sociaal domein actief zijn.

Voor het aanbieden van opleidingen werken we samen met SkillsTown, de ‘beste opleider van Nederland’.