Logo KRSD

Organisatie

Commissie van Conformiteitsbepaling

De leden van deze commissie bepalen of een portfolio mag leiden tot certificering. Ze zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de inhoud van de opleidingen.

Anja Arends

BMC (Klantmanager werk en inkomen, adviseur sociaal domein)

Ron Mesman

Gemeente Amstelveen (Teamleider Jeugdbegeleiding)

Marion Wolsing

RSD de Liemers (Kwaliteitsmedewerker re-integratie)