Logo KRSD

Organisatie

College van Belanghebbenden

De leden van dit college adviseren over de eindtermen die gelden voor het beroep en over de normen en regels voor de certificering. Het college is divers van samenstelling. Vertegenwoordigd zijn: werkgevers, beroepsverenigingen, belangenbehartigers van cliënten, wetgevers en opleiders.

Marcel van Druenen (voorzitter CvB)

KRSD (directeur)

Annemarije van Overschot

Stichting Jeugdteams Leidsche Regio (directeur-bestuurder)

Leni Beukema

SAM (bestuurslid SAM)

Louis Polstra

Hanze Hogeschool (lector)

Bruno Fermin

SBCM Fondsmanager (fondsmanager)

Carien Hattink

NVVK (bestuurslid)

Femke Bennenbroek

ZINZIZ (directeur, onderzoeker)

Bert van Swam

NVVA (bestuursvoorzitter)

Bianca van Diessen

Teammanager leerplicht-RMC Midden-Brabant

Rob Hoffmann

Divosa
(Bestuursvoorzitter)

Lineke van Hal

Zuyd Hogeschool
Bijzonder lector ‘Beroepsvorming professionals publiek sociaal domein’

Harry Wieringa

Divosa (bestuurslid)