Logo KRSD

Organisatie

De Stichting Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) kent een bestuur, een raad van toezicht en een stichtingsbureau. In het registratieproces spelen verder het College van Belanghebbenden en de Commissie Conformiteitsbepaling een belangrijke rol.

Bestuur

Marcel van Druenen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht draagt de missie en visie van het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) een warm hart toe. Wij zijn scherp op de vertaling van de doelstellingen in bijpassend beleid en houden toezicht op de wijze waarop de organisatie hier uitvoering aan geeft. We hebben als ‘raad van verbinding’ een actieve houding om te horen wat er leeft bij de partners, in de samenleving en binnen de beroepsgroep.

Wij zijn onderdeel van het KRSD maar hebben onze eigen verantwoordelijkheid als:

  • Kritisch en constructief toezichthouder. Wij houden toezicht op het beleid en uitvoering van de missie en doelstellingen. Wij zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het KRSD, zonder daarbij zelf aan het roer te staan.
  • Adviseur en sparringpartner voor het bestuur. Het bestuur/de bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering; ieder lid van de RvT is beschikbaar om, indien gewenst, vanuit ieders expertise de bestuurder te adviseren.
  • Betrokken werkgever voor het bestuur. Wij dragen bij aan de juiste randvoorwaarden voor een integer en deskundig bestuur. Wij voeren met de bestuurder een open en professionele dialoog gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
  • Ambassadeur van het KRSD. Wij stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking om bij te dragen aan de doelstellingen van het KRSD.

Goed toezicht vraagt om een deskundige raad van toezicht en we investeren daarom in eigen ontwikkeling. We reflecteren op ons eigen functioneren en geven elkaar eerlijk feedback.

Christien Bronda

Gemeentesecretaris Gemeente Groningen

Ruud van den Tillaar

Algemeen directeur Kredietbank Limburg

Theo Berben

Voormalig Gemeentesecretaris Gemeente Apeldoorn

College van Belanghebbenden

De leden van dit college adviseren over de eindtermen die gelden voor het beroep en over de normen en regels voor de certificering. Het college is divers van samenstelling. Vertegenwoordigd zijn: werkgevers, beroepsverenigingen, belangenbehartigers van cliënten, wetgevers en opleiders.

Marcel van Druenen (voorzitter CvB)

KRSD (directeur)

Leni Beukema

SAM (bestuurslid SAM)

Louis Polstra

Hanze Hogeschool (lector)

Bruno Fermin

SBCM Fondsmanager (fondsmanager)

Carien Hattink

NVVK (bestuurslid)

Femke Bennenbroek

ZINZIZ (directeur, onderzoeker)

Bert van Swam

NVVA (bestuursvoorzitter)

Bianca van Diessen

Teammanager leerplicht-RMC Midden-Brabant

Lineke van Hal

Zuyd Hogeschool
Bijzonder lector ‘Beroepsvorming professionals publiek sociaal domein’

Harry Wieringa

Divosa (bestuurslid)

Commissie van Conformiteitsbepaling

De leden van deze commissie bepalen of een portfolio mag leiden tot certificering. Ze zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de inhoud van de opleidingen.

Anja Arends

BMC (Klantmanager werk en inkomen, adviseur sociaal domein)

Ron Mesman

Gemeente Amstelveen (Teamleider Jeugdbegeleiding)

Marion Wolsing

RSD de Liemers (Kwaliteitsmedewerker re-integratie)