Logo KRSD

Organisatie

De Stichting Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) kent een bestuur, een raad van toezicht en een stichtingsbureau. In het registratieproces spelen verder het College van Belanghebbenden en de Commissie Conformiteitsbepaling een belangrijke rol.