Logo KRSD
25-02-2021

Het KRSD emancipeert schuldhulpverleners

Het nieuwe Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) is waardevol voor de schuldhulpverlening, vindt Geert van Dijk. Hij is voorzitter van de NVVK, de landelijke branchevereniging voor schuldhulpverleners. “Dit kwaliteitsregister werkt emanciperend voor onze beroepsgroep. Je laat met je eigen dossier zien hoe je je hebt ontwikkeld, ongeacht de gemeente of organisatie waarvoor je werkt.”

De NVVK onderschreef al eerder het initiatief van beroepsvereniging SAM om een onafhankelijk kwaliteitsregister op te zetten voor de uitvoerende professional in het publiek sociaal domein, waar de schuldhulpverlener ook toe behoort. Inmiddels is het register gelanceerd. Ook schuldhulpverleners kunnen zich in dit Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) laten registreren en daarmee het keurmerk ‘gecertificeerd professional publiek sociaal domein’ verdienen.

Vakmanschap
De basis van het KRSD is het beroepsprofiel van de uitvoerend professional in het publiek sociaal domein, ontwikkeld door beroepsvereniging SAM. Dit ligt in het verlengde van het beroepscompetentieprofiel Schuldhulpverlening dat is ontwikkeld door Schouders Eronder. Geert: “95% van onze leden herkent zich in dit beroepsprofiel. Wij zitten heel dicht bij de praktijk van werk en inkomen, re-integratie, armoede, schuldpreventie. Het haakt allemaal in elkaar. En uiteindelijk draait het om kwaliteit van je dienstverlening. Daar zit je vakmanschap. Wij zijn blij dat we onze managers nu naast de bestaande profielen en registraties in de zorg-en-welzijnssector beter kunnen faciliteren door te laten zien waar hun medewerkers zich kunnen aansluiten om te werken aan hun vakmanschap en portfolio.”

Opleidingen
Wie zich inschrijft in het KRSD krijgt ook een heel opleidingsplatform tot zijn beschikking. De opleidingen die daar worden aangeboden zijn voor schuldhulpverleners zeer interessant, volgens Geert. “Er is veel aanbod als je kijkt naar opleidingen. En vaak van heel wisselende kwaliteit en aansluiting bij ontwikkelingen in de sector. Wij werken graag samen in het aanbod van het KRSD. Zo brengen we het leren en de praktijk dichter naar elkaar. We streven naar een ‘kennisplein’ binnen de NVVK, met een breed aanbod dat aansluit op de vraag en behoefte in de sector.”

Bewustwording
Geert: “Er gebeurt – op zijn zachtst gezegd – veel binnen het vakgebied van schuldhulpverlening. Welke onderwerpen spelen er landelijk en hoe zorgen we dat die landen op de werkvloer? Bijvoorbeeld de ontwikkeling dat schuldbemiddeling steeds vaker sanering wordt, dat betekent veel voor je werk. Het betekent dat je ook op attitudeniveau anders tegen de problematiek aan moet kijken en ook hoe je mensen daar effectief in begeleidt. Al die vaardigheden en techniek en kennis, daarop moeten mensen regelmatig bijgeschoold worden. Dáár zie ik een belangrijke rol voor het KRSD en het bijbehorende opleidingsplatform.”

Emanciperen
Goed om te weten: deelname aan studiedagen en andere activiteiten van de NVVK tellen mee voor je certificering. Een mooie wisselwerking, vindt Geert. “Daarmee stimuleren we deelname aan dat soort bijeenkomsten. Maar belangrijker is dat je daarmee voor jezelf als professional vastlegt dat je die kennis hebt opgedaan. Het is emanciperend voor onze beroepsgroep. Je laat met je eigen kwaliteitsdossier zien waar je met jouw vakmanschap staat.”