Logo KRSD
28-10-2022

Jasmijn Lee Sack Fong is gecertificeerd professional

Het kwaliteitsregister geeft je de mogelijkheid om je professionaliteit inzichtelijk te maken. Jasmijn Lee Sack Fong is klantmanager werk & inkomen en deelt als gecertificeerde professional waarom zij ervoor gekozen heeft om zich te certificeren in het KRSD.

“Al jaren vind ik dat een register bijdraagt aan de professionalisering en erkenning van het vak (dit in brede zin). Vanuit mijn bestuurdersrol van de BvK (nu SAM) heb ik daaraan bijgedragen en is in 2018 het Leerregister van start gegaan. Daar stond ik ook geregistreerd. Nu het KRSD er is, vond ik het meer dan logisch om mij daar ook te registreren en ook mijn certificering aan te vragen. Een inwoner kan namelijk niet kiezen uit sociale diensten. Dus over de hele linie, in het hele land, moet er goede en professionele dienstverlening zijn naar mijn mening. Ik ben van mening dat een register daaraan bijdraagt, mede ook omdat wij ons eigen grootste instrument zijn in de spreekkamer. Het is in ons vak van belang om je kennis en vaardigheid op peil te houden, dat toon je aan met het register. Dit verwachten wij ook van artsen, verpleegkundigen, advocaten en professionals in de jeugdzorg. Het is nu aan ons om dit ook te laten zien en te doen.”