Logo KRSD
21-09-2023

David van Maanen vertelt over het belang van het KRSD

“Dit register is een goede stap voorwaarts”

“Er wordt veel gevraagd van consulenten in het sociaal domein,” vindt David van Maanen. Hij verwacht dat het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) gaat bijdragen aan de beroepsvorming en het vakmanschap van die consulenten. Hij was vanaf het begin lid van het College van Belanghebbenden van het KRSD en benadrukt ter afscheid graag nog het belang van beroepsregistratie.

“Elke uitvoerend professional in het publiek sociaal domein wordt geacht om van betekenis te kunnen zijn voor een ander,” aldus David van Maanen. “Er wordt veel gevraagd van deze professionals, die op basis van de ingewikkelde problematiek die inwoners aanreiken keuzes moeten maken en effectief moeten handelen. Dat vraagt niet alleen om wetskennis, maar om excellente gespreksvaardigheden en inzicht in menselijke handelen. Kort gezegd een goede beroepsvorming dus. Het KRSD is opgericht om daaraan bij te dragen.”

Systematischer werken

Het KRSD is ook opgericht om bij te dragen aan een systematischere manier van werken, zo vindt Van Maanen. “Je professionele handelen als consulent zou nog veel meer vanuit een beleidstheorie onderbouwd moeten zijn. Die kennis vergroot het inzicht in de effecten van je interventies als professional. Denk bijvoorbeeld aan wat de theorie over stresssensitief werken ons de laatste jaren brengt.”

“Weet wat de effecten van je interventies kunnen zijn”

De stap in professionalisering die hij voor ogen heeft, kan daarmee niet zonder goede opleidingen. “Het belang van opleiden is groot, omdat professionals daarmee tools en handvatten krijgen. Vervolgens komt dan certificering in beeld door het KRSD. Zodat inzichtelijk wordt wat professionals doen aan hun vakmanschap en welke kennis en vaardigheden zij in huis hebben.”

Uitdagingen

Een register opzetten voor deze beroepsgroep is geen sinecure. De uitdagingen die Van Maanen ziet, liggen enerzijds bij de professionals zelf: “Zij moeten de meerwaarde van certificering inzien en hiervoor willen gaan.” Anderzijds moeten werkgevers genegen zijn om tijd en geld te investeren in de opleiding en registratie van medewerkers. “Ik hoop dat over vijf jaar veertig procent van alle consulenten in het sociaal domein zich geregistreerd heeft,” aldus Van Maanen.

Passie voor het vakgebied

Rob Hoffman zal namens Divosa de plaats van David van Maanen innemen in het College van Belanghebbenden van het KRSD. “Ik ben blij dat Rob deze plek inneemt, want hier moet iemand zitten die gepassioneerd is over het vakgebied en wil gaan voor kwaliteit.”

“De handelingsverlegenheid van consulenten is een actueel onderwerp”

Een actueel onderwerp waar Hoffman mee aan de slag kan, is de handelingsverlegenheid van consulenten in de spreekkamer op dit moment, zo vindt Van Maanen. “Dit is een belangrijk onderwerp, omdat professionals op veel verschillende manieren en gebieden van betekenis kunnen zijn voor inwoners. Maar zij moeten zich daar wel van bewust zijn. Ook daarom is het van belang dat professionals én werkgevers zich verdiepen in opleidingen en certificering.”