Logo KRSD
18-04-2024

Amsterdam leidt erkende klantbegeleiders op

Wie bij de sociale dienst van Amsterdam gaat werken, krijgt een erkende vakopleiding ‘basis klantbegeleider Werk & Participatie’. Je verdient er 96 punten mee voor het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD). Daarmee is Amsterdam toonaangevend. “Dit is een moeilijk en belangrijk vak, dat verdient degelijke ondersteuning en een officiële registratie,” vindt Froukje Henniger, adviseur leren en ontwikkelen bij WPI en projectleider van de vakopleiding. “Met een hbo-opleiding ben je er niet.”  

Op de afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van Amsterdam werken 700 klantbegeleiders. Zij begeleiden Amsterdammers met een ondersteuningsbehoefte of vraag om inkomen. Voor de WPI-professionals is een interne vakopleiding ontworpen in samenwerking met ZINZIZ.   

Uniek
Femke Bennenbroek van ZINZIZ legt uit waarom deze opleiding uniek is: “De invulling past naadloos in het beeld dat SAM en KSRD schetsen van modern vakmanschap. Dat betekent bijvoorbeeld dat we voortbouwen op het vakmanschap dat er al is. Expertise wordt niet alleen door onze trainers, maar ook door professionals van WPI zelf ingebracht. Het programma richt zich dan ook vooral op bewuster bekwamer kennis en vaardigheden inzetten bij het begeleiden van Amsterdammers. We combineren daarbij formeel leren en informeel leren.” 

Stevig in je vak
Wat is de sociale kaart? Welke verordeningen gelden hier? Dat leer je allemaal in de praktijk als je bij een gemeente begint als uitvoerend professional in het sociaal domein. Maar in Amsterdam volg je dus ook deze vakopleiding tot klantbegeleider. Froukje Henniger, projectleider: “Je kan wel een hbo-opleiding doen, maar dan ben je er nog niet. Pas op de werkvloer ervaar je hoe het is om enerzijds handhaver en wetuitvoerder te zijn en anderzijds mensen te snappen en verder te helpen. Hoe sta je dan stevig in je vak? Dáár gaat het in deze opleiding om. En als het gaat om lerend vermogen en naar jezelf kijken, dan is dat natuurlijk ook van toepassing op mensen die er allang werken. Voor hen willen we een aangepast programma maken.”  

Bouwen vanuit de uitvoering
Deze vakopleiding komt niet uit een ‘ivoren toren’. Froukje: “Ik ben vanuit de uitvoering begonnen met bepalen wat dan ‘basisbekwaam’ is. We hebben een werkgroep in het leven geroepen met uitvoerders en managers. En aan de hand van de acht kerntaken, zoals intake, plan van aanpak maken enzovoort, hebben we toegewerkt naar wat je moet kennen en kunnen. En welke professionele houding daarbij hoort. Dat hebben we langs het beroepsprofiel van SAM gelegd. Dat profiel hebben we als inspiratie en kader gebruikt.” 

“Deze opleiding wordt meegewogen in contractgesprekken” 

“Vervolgens hebben we bij het KRSD accreditatie aangevraagd, zodat mensen er echt punten mee kunnen verdienen voor hun certificering. De aanbesteding om deze training te verzorgen werd gewonnen door ZINZIZ. Daar werk ik nu nauw mee samen. Wij zijn steeds bij de inhoud betrokken. Als er iets verandert in de praktijk, verwerken we dat meteen in de opleiding. En we gaan het uitbouwen: het slagen voor deze opleiding wordt meegewogen in je contractgesprekken.”  

Agenda vrijmaken
“Dit is geen klassiek lesgeven, wat we hier doen,” legt Femke Bennenbroek uit. “Je bent eigenlijk voortdurend aan het oefenen. Je krijgt acht tot tien uur per week de ruimte om met je vakmanschap bezig te zijn via werkplekleren, e-learning, meelopen met collega’s enzovoort. En om de week is er een contactdag. Tussendoor word je begeleid door een mentor. Dat is een ervaren collega die ook door ons wordt getraind om deze rol goed op te kunnen pakken.”   

“Leren moet je organiseren” 

Froukje: “De grootste uitdaging is misschien wel dat je hier echt je agenda voor moet vrijmaken. Leidinggevenden hebben wel aangegeven dat je die tijd ervoor krijgt, maar het blijkt toch lastig om dat écht te organiseren. Er zijn zo veel opgaven en dilemma’s in dit werkveld die ook prioriteit vragen, dus ik begrijp dat wel. Als professional moet je die ruimte dus echt claimen en wij moeten ervoor zorgen dat de begeleiding goed geregeld is.” Femke: “Dit zien we op veel plekken hoor. Leren moet je organiseren.”   

Driehoek
Femke: “We organiseren en ontwerpen deze opleiding echt vanuit de driehoek: WPI met hun visie op werkgeverschap en leren, SAM met het beroepsprofiel, statuut en ontwikkelscan en ZINZIZ met de expertise over de werkvormen waarin je dit kunt gieten. Het is echt een cocreatie.” “En dat doen we allemaal voor dit leuke en ook beetje ingewikkelde vak,” voegt Froukje nog toe. “We merken dat collega’s het echt waarderen. Ze vinden het gaaf, hoewel het ook intensief is. En ik hoor dat ze het fijn vinden om eindelijk eens samen de tijd te hebben om zich in het vak te verdiepen.”